• הוסף לקוח חדש
   • הפריט/פירוטכמותמחיר יח'הנח'סה"כ ₪
     אין פריטים במסמך
   • הוסף פריט חדש למסמך
   • סכום חייב מע"מ:0.00
    0.00
    הנחת עיגול:0.00
    סה"כ לפני מע"מ:0.00
    מע"מ: 0.00
    סכום פטור ממע"מ:0.00
    סה"כ לתשלום: 0.00
  • תשלומים

   • ...
    מסמכים מקושרים
    נוצר ב-:על-ידי:
    עדכון אחרון:על-ידי:
  202311081653

  מסמכי המשך

  הסכום האפקטיבי של המסמך הוא 0 לכן לא ניתן ליצור לו קבלה
  הסכום האפקטיבי של המסמך הוא 0 לכן לא ניתן ליצור מסמכי המשך
  הערות שיודפסו במסמך שישלח ללקוח.
  הערות שלא יודפסו במסמך שישלח ללקוח. הן יכולות לשמש אותך לתעד את המסמך.
  מספר הקצאה שהתקבל מרשות המיסים.
  המסמך אינו מקושר ללקוח.