נתונים חשובים
מספר לקוחות פעילים: ?
הכנסות היום:
הכנסות מהתחלת החודש:
בנוסף, הכנסות ביד:
צפי הכנסות לסוף החודש:
הכנסות בחודש זה בשנה הקודמת:
הכנסות 30 ימים אחרונים:
מסמכים פתוחים: ??
המידע מעודכן ל-
20231109-1959
לקוח פעיל = לקוח שהופקה לו חשבונית מס, חש/קבלה, חש/זיכוי או חש/ידנית בשנה האחרונה.
הצפי מחושב לפי הכנסות מהתחלת החודש מחולקים במספר הימים ומוכפל במספר הימים בחודש.
מספר המסמכים מסוג חשבוניות, חש/קבלה, קבלות, חש/עסקה, חש/זיכוי שלא הודפסו עדיין.