• פרטי הרישיון
  • שורות החשבונית
  • מראה המסמך המודפס
  • תפעול המסך
  • פרטי האפליקציה
    • הצהרת פרטיות

202208301006